Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Slobodný prístup k informáciám

Sadzobník poplatkov

RozmnožovanieCena
1 strana čierno-biela 0.03 €
Informácia poskytnutáCena
CD 1ks 0.50 €
faxom 1strana 0.02 €
ObálkaCena
formát A6 - 1ks 0.02 €
formát A5 - 1ks 0.03 €
formát A4 - 1ks 0.06 €
poštové poplatky - podľa aktuálneho cenníka Sl. pošty 0.00 €
Ubytovanie v Nitre