Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne Erb - Obvodný pozemkový úrad Trenčín

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne
Námestie sv. Anny 7
911 01 Trenčín
Tel.: 032/6501940-47
Fax: 032/6528801
E-mail: opu.tn@3s.land.gov.sk

Adresár

Mgr. Jana Ujová (Riaditeľ úradu)
Tel.: 032 650 19 45
E-mail: jana.ujova.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riaditeľka úradu
Ing. Peter Igaz (Odborný radca)
Tel.: 0326501942
Fax: 0326528801
E-mail: peter.igaz.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitučie, záhradkové osady
Ing. Jarmila Petrovičová (Odborný radca)
Tel.: 0326501946
Fax: 0326528801
Mobilný telefón: 0910899426
E-mail: jarmila.petrovicova.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Zástupkyňa riaditeľky úradu, koordinátor pozemkových úprav
Ing. Jarmila Prekopová (Odborný radca)
Tel.: 0326501947
Fax: 0326528801
E-mail: jarmila.prekopova.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana poľnohospodárskej pôdy
Ing. Magdaléna Mináriková (Odborný radca)
Tel.: 0326501940
Fax: 0326528801
E-mail: magdalena.minarikova@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Koordinátor pozemkových úprav, verejné obstaranie
Norika Pavleová (Referent)
Tel.: 0326501943
Fax: 0326528801
E-mail: norika.pavleova.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Osobný úrad, personalistika a mzdy
Jana Štefkovičová (Referent)
Tel.: 0326501944
Fax: 0326528801
E-mail: jana.stefkovicova.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ekonomické činnosti.
Gabriela Mydlová (Referent)
Tel.: 0326501941
E-mail: gabriela.mydlova.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Sekretariát riaditeľky úradu, podatelňa úradu, príjem sťažností, správa budovy.
Miroslav Treml (Referent)
Tel.: 0326501941
Fax: 0326528801
Mobilný telefón: 0910899442
E-mail: miroslav.treml.ptn@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Správa informačných systémov (výpočtovej a komunikačnej techniky), administrácia LAN a WAN sietí, správa majetku, nákup, autodoprava
Ubytovanie v Nitre