Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch
Svätoplukova 1
940 02 Nové Zámky
Tel.: +421,35,6913614
Fax: +421,35,6448846
E-mail: opu.nz@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Tomáš Števlík PhD.(Riaditeľ úradu)
Tel.: +421,35,6913613
Mobilný telefón: +421,910,891025
Bc. Ľudmila Dibusová
Tel.: +421,35,6913614
Ing. Aneta Flimelová
Tel.: +421,35,6913612
Ing. Ľubica Gregorová
Tel.: +421,35,6913616
Bc. Martin Horváth
Tel.: +421,35,6913616
Ing. Zuzana Kováčová
Tel.: +421,35,6913615
Alica Moravčíková
Tel.: +421,35,6913610
Ing. Martina Svitáková
Tel.: rodičovská dovolenka
Michal Šléger
Tel.: +421,35,6913618
Ing. Gabriel Takács
Tel.: Tel.: +421,35,6913615
Ing. Ľubica Vašeková
Tel.: +421,35,6913611
Ubytovanie v Nitre