Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Register ZÚPÚ

05/02/07
- Register združení účastníkov pozemkových úprav - stav k 1.10.2011
Por.č.Názov, sídlo, dátumy, IČOOrgány
1 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Mojzesove

Sídlo: Obecný úrad Mojzesovo, 94104 Mojzesovo

Dátum vzniku: 27.9.2003
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 17.5.2004
Dátum výmazu:

IČO: 37968629
Predstavenstvo:
Ing. Miroslav Kanás, Černík (predseda)
Otto Jakabovič, Nové Zámky
Vladimír Chovan, Mojzesovo
Leonard Kajanovič, Mojzesovo
Stanislav Komáromy, Mojzesovo
Gabriel Korpás, Mojzesovo
František Vančík, Mojzesovo
SPF RO NZ - Marta Fabiánová
ZAD Dvory nad Žitavou - Ing. Ján Badin
starosta - Emil Gábriš (od 30.8.2005)
2 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Dlhej nad Váhom

Sídlo: Obecný úrad Dlhá nad Váhom

Dátum vzniku: 28.9.2003
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 29.12.2004
Dátum výmazu:

IČO: 37970259
Predstavenstvo:
Ing. Róbert Izsóf, Dlhá n/V (predseda)
Ing. Vincent Mészáros, Dlhá n/V
RNDr. Alexander Tirinda, Dolné Saliby
Ing. Juraj Tóth, Dlhá n/V
Jozef Izsóf, Dlhá n/V
Ladislav Lozsy, Dlhá n/V
Alojz Molnár, Dlhá n/V
Szilárd Lozsi, Dlhá n/V
Štefan Mészáros, Dlhá n/V
zástupca RD Šaľa
zástupca SPF RO NZ
3 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Hájskom

Sídlo: Obecný úrad Hájske, 95133 Hájske

Dátum vzniku: 22.5.2004
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 29.12.2004
Dátum výmazu:

IČO: 37970232
Predstavenstvo:
Ing. Ivan Hambalek, Hájske (predseda)
Ing. Emil Kaduc, Bratislava
Mária Pápayová, Hájske
Jozefína Bennárová, Hájske
Vladimír Švihorík, Hájske
Jozef Trubač, Hájske
Alexander Bennár, Hájske
Alexander Prochádzka, Hájske
Ľudmila Vašková, Báb
Kamila Boháčová, Hájske
Ľudovít Vodička, Sereď
PD Močenok - Ing. Beáta Gierová
SPF RO NZ - Ing. Silvia Mészárosová
4 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Rúbani

Sídlo: Obecný úrad Rúbaň, č.27, 94136 Rúbaň

Dátum vzniku: 15.5.2004
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 29.12.2004
Dátum výmazu:

IČO: 37970224
Predstavenstvo:
Ambróz Póč, Rúbaň (predseda)
Juraj Vágvölgyi, Rúbaň
Ing. Florian Jávorka, Rúbaň
Zoltán Tamašek, Rúbaň
Ing. Ondrej Korpáš CsC., Rúbaň
Juraj Mihalek, Rúbaň
Ladislav Pócs, Rúbaň
Ing. Balázs Bauer, Nové Zámky
Jozef Pócs, Rúbaň
Jozef Kovács, Rúbaň
SPF RO NZ - Ing. Eva Hlistová
5 Združenie účastníkov pozemkových úprav Veľká Maňa

Sídlo: Obecný úrad v Mani, 94145 Maňa

Dátum vzniku: 19.5.2004
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 29.12.2004
Dátum výmazu:

IČO: 37970241
Predstavenstvo:
Ing. Jozef Gajdoš, Maňa (predseda)
Ľudovít Abrman, Maňa
Margita Abrmanová, Maňa
Melánia Andrášiková, Maňa
Richard Bujdák, Maňa
František Jeseničan, Maňa
Marek Šulka, Maňa
Mária Rohoňová, Maňa
Ing. Vladimír Tinák, Vráble
Rudolf Kajaba, Maňa
Ing. Jaroslav Bránik, Maňa
starosta - Vojtech Gatyáš (do 28.12.2006)
SPF RO NZ - Marta Fabianová
starosta - Ing. Igor Sádovský (od 29.12.2006)
6 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Andovciach

Sídlo: Obecný úrad Andovce

Dátum vzniku: 14.9.2005
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 21.11.2005
Dátum výmazu:

IČO: 42041520
Predstavenstvo:
Karol Alaksza, Andovce (predseda)
Ing. Oľga Kočišová, Andovce
Viliam Nagy, Andovce
Mária Hlinková, Nové Zámky
Dušan Kováč, Andovce
starosta - Ing. Ladislav Miskolczi (do 16.4.2006)
SPF RO NZ – Marta Fabianová
Jozef Mešter, Mikuláš
Ladislav Juhász, Nové Zámky
Ing. Arpád Tonka, Nové Zámky
Ondrej Marík, Nové Zámky
starostka - Mária Czuczor (od 26.8.2006)
7 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Pozbe

Sídlo: Obecný úrad v Pozbe, 94151 Pozba

Dátum vzniku: 20.9.2005
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 30.11.2005
Dátum výmazu:

IČO: 42041511
Predstavenstvo:
Eugen Šikula, Pozba (predseda - od 14.5.2008)
Pavel Kiss, Pozba
Ing. Alexej Kováč, Pozba
Vojtech Kováč, Pozba
Ladislav Kováč, Pozba (predseda - do 13.5.2008
Zoltán Tóth, Pozba
starostka obce - Zlatica Valentová
Katarína Ivaničová, Pozba
SPF RO NZ - Marta Fabiánová
Mgr. Mária Baloghová, Nové Zámky
Ing. Imrich Ivan, Podhájska
8 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Černíku

Sídlo: Obecný úrad v Černíku, 94105 Černík

Dátum vzniku: 16.9.2006
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 26.10.2006
Dátum výmazu:

IČO: 42051959
Predstavenstvo:
Ing. František Ondrišek, Černík (predseda)
Július Miček, Černík
Ing. Ján Hanzel, Černík
Ing. Miroslav Kanás, Černík
Ľudovít Kuťka, Černík
Július Chrenák, Černík
Ľudovít Sládeček, Kmeťovo
SPF RO NZ - Marta Fabiánová
Mgr. Štefan Foltín, Černík
Michal Švec, Nitra
9 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Dedinke

Sídlo: Obecný úrad v Dedinke, 94150 Dedinka

Dátum vzniku: 29.9.2006
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 19.10.2006
Dátum výmazu:

IČO: 42051941
Predstavenstvo:
starostka - Viera Belanová, Dedinka (predseda)
Július Struhár, Dedinka
starosta - Pavol Amrich (do 21.12.2006)
Ing. Jozef Mechura, Dedinka
Ing. Pavol Opálený, Nové Zámky
Ing. Ladislav Marenčák, Nové Zámky
Jozef Marko, Dedinka
Alena Žigová, Dedinka
SPF RO NZ - Marta Fabiánová
Ing. Jozef Šimončič, Dedinka
Anton Guzman, Bratislava
Mária Miklová, Dedinka (od 23.2.2007)
10 Združenie účastníkov pozemkových úprav JPÚ ÚKSÚP

Sídlo: Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, 94024 Nové Zámky

Dátum vzniku: 25.5.2007
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 31.5.2007
Dátum výmazu:
Predstavenstvo:
Ing. Gabriel Barta, Nové Zámky (predseda)
Juraj Óvári, Nové Zámky
Ing. Jozef Horváth, Nové Zámky
zástupca SPF RO NZ
zástupca Mesta Nové Zámky
11 Združenie účastníkov pozemkových úprav v Bardoňove

Sídlo: Obecný úrad, č. 124, 941 49 Bardoňovo

Dátum vzniku: 26.6.2009
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 30.11.2009
Dátum výmazu:
Predstavenstvo:
Ján Markovič (predseda) (do 4.10.2011)
Tibor Černák (predseda) (od 5.10.2011)
Alexander Kosiba (podpredseda)
Irena Bystrianska (zapisovateľ)
Ing. Ivan Gombár
Alžbeta Guzmanová
Ing. Jozef Mechura
Ing. Jozef Obrtáč
Seréna Soboňová
zástupca SPF RO Nové Zámky (Ing. Ferdinand Tóth)
12 Združenie účastníkov pozemkových úprav JPÚ VD Kamenín

Sídlo: Obecný úrad, č. 641, 94357 Kamenín

Dátum vzniku: 7.9.2011
Dátum zániku:
Dátum zápisu: 30.9.2011
Dátum výmazu:
Predstavenstvo:
zástupca investora - Ing. Igor Izák (predseda)
zástupca vlastníkov - Ing. Vojtech Trupek (podpredseda)
zástupca Obce Bíňa - Bc. Eva Čákváryová (zapisovateľ)
zástupca Obce Kamenín
zástupca SPF RO NZ
Ubytovanie v Nitre