Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Oznamy / Ochrana poľnohospodárskej pôdy

28/06/10 Rozhodnutie
Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo
21/04/10 Rozhodnutie
Rozhodnutie o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku v k.ú. Belek - verejná vyhláška
Ubytovanie v Nitre