Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Oznamy / Registre

06/02/07 - Prehľad registrov v pôsobnosti ObPÚ NZ
OkresTyp registraKatastrálne územieZačatýSchválenýZapísaný do KN
Nové ZámkyRPSDvory nad Žitavou1.5.19924.12.199531.12.1995
"RPSJatov12.8.199227.2.199528.6.2002
"RVPBánov29.7.19937.5.199814.5.1998
"RVPMalá Kesa29.7.199323.1.199730.1.1997
"RVPZemné29.7.199320.6.20003.7.2000
"ZRPSBajtava22.3.199423.1.199830.1.1998
"ZRPSBelek7.4.19947.3.199714.3.1997
"ZRPSHorný Chotár25.3.199428.8.19955.9.1995
"ZRPSChľaba29.3.199424.3.199731.3.1997
"ZRPSLeľa5.4.199424.3.199731.3.1997
"ZRPSMalé Kosihy27.3.199531.7.19967.8.1996
"ZRPSPavlová29.3.199430.5.19966.6.1996
"ZRPSSalka25.3.19945.8.199612.8.1996
"ZRPSSikenička29.3.199424.3.199731.3.1997
"ZRPSSvätuša18.3.199427.5.19973.6.1997
"ZRPSTrávnica1.4.19946.9.199613.9.1996
"ZRPSVeľká Maňa18.3.199410.3.199817.3.1998
"ROEPHúl6.3.199620.2.200321.3.2003
"RvINBajtava1.4.199930.3.20019.4.2001
"RvINBelek1.4.199918.11.200221.11.2002
"RvINHorný Chotár5.3.199825.1.199910.5.2002
"RvINChľaba26.2.19986.11.200311.11.2003
"RvINLeľa2.4.199812.2.20011.3.2001
"RvINMalé Kosihy5.3.199831.3.20005.4.2000
"RvINPavlová26.2.19986.11.200020.11.2000
"RvINSalka5.3.199831.3.20005.4.2000
"RvINSikenička26.2.19988.3.200121.3.2001
"RvINSvätuša1.4.199918.11.200227.11.2002
"RvINTrávnica18.6.199819.12.200021.12.2000
"RvINVeľká Maňa1.4.19997.10.200210.10.2002
ŠaľaRPSNeded19.11.199129.2.199620.6.2001
"RVPHorná Kráľová25.8.19931.12.199731.12.1999
"RVPSelice6.9.199330.9.199831.7.2003
"RVPŠók6.9.199330.9.19987.9.2000

Vysvetlivky:
RPS = register pôvodného stavu (podľa zákona 330/1991)
RVP = register vlastníckych práv (podľa zákona 330/1991)
ZRPS = zjednodušený register pôvodného stavu (podľa zákona 330/1991)
ROEP = register obnovenej evidencie pozemkov (podľa zákona 180/1995)
RvIN = register obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne (podľa zákona 180/1995)

V ostatných katastrálnych územiach sú spracované, spracovávajú sa alebo sa budú spracovávať ROEP-y v kompetencii správ katastra.

Ubytovanie v Nitre