Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Oznamy / §15

06/02/07 - Vyčlenené pozemky podľa §15 zákona o pozemkových úpravách - stav k 1.1.2008
OkresKatastrálne územie Náhradné užívanie - počet Náhradné užívanie - výmera v ha Vlastné pozemky - počet Vlastné pozemky - výmera v ha
Nové ZámkyAndovce36640292
"Bajtava404000
"Bánov14062622
"Bardoňovo11020500
"Belá7729926105
"Belek3200
"Bešeňov17516400
"Bíňa17733100
"Branovo393000
"Bruty2466061616
"Čechy429513
"Černík163000
"Dedinka10019100
"Divá303300
"Dolný Ohaj1119163
"Dubník13835874388
"Dvory nad Žitavou33796611
"Gbelce11730800
"Horný Chotár455800
"Húl22119100
"Chľaba533711
"Jasová12035165
"Jatov8312611
"Kamenica nad Hronom8411600
"Kamenín540147600
"Kamenný Most36258200
"Kmeťovo6800
"Kolta1172413949
"Komjatice18516000
"Komoča9715300
"Kostolný Sek518900
"Leľa161800
"Ľubá8816000
"Maďarský Svodín15329512
"Malá Kesa696700
"Malá Maňa165000
"Malá nad Hronom24433600
"Malé Kosihy415800
"Malý Kýr291900
"Michal nad Žitavou0000
"Mikulášov Dvor0000
"Mlynský Sek10912100
"Mojzesovo243200
"Mužla12023500
"Nána658600
"Nemecký Svodín17047361
"Nitriansky Hrádok13516041
"Nová Vieska139450935
"Nové Zámky78884074146
"Obid25139200
"Ondrochov1783092
"Palárikovo1372094474
"Pavlová14823500
"Pozba32831100
"Radava728100
"Rastislavice111571141620
"Rúbaň7614116118
"Salka17330000
"Semerovo7822100
"Sikenička7224800
"Strekov24134643
"Svätuša17800
"Šarkan3214300
"Štúrovo2513455
"Šurany391879665
"Trávnica132310
"Tvrdošovce90049133
"Úľany nad Žitavou102100
"Veľká Maňa406000
"Veľká Tabuľa0000
"Veľké Lovce9324200
"Veľký Kýr491215481
"Vlkas281300
"Zemné42321200
ŠaľaDiakovce2293279701
"Dlhá nad Váhom20124100
"Hájske583800
"Horná Kráľová1238000
"Horný Jatov3100
"Kráľová nad Váhom23912000
"Močenok21623900
"Neded72162000
"Selice21444300
"Šaľa51771800
"Šók12531300
"Tešedíkovo72254800
"Trnovec nad Váhom20051200
"Vlčany1819194700
"Žihárec30165400
15/12/08 §15 - Rozhodnutia o schválení vykonania
k.ú. Salka, Bánov, Šurany
22/09/08 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Šurany
22/09/08 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Bánov
22/09/08 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Diva
03/09/08 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Salka
27/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Nemecký Svodín
27/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Maďarský Svodín
11/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Salka
07/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Ľubá
07/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Belá
03/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Rastislavice
21/11/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Šarkan
21/11/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Rastislavice
21/11/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Divá
13/11/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
Nariadenie - k.ú. Nemecký Svodín
13/11/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
Nariadenie - k.ú. Maďarský Svodín
29/10/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Divá
29/10/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Šarkan
24/10/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
k.ú. Mužla
24/10/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Ľubá
15/08/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Belá
09/08/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Ľubá
02/08/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Mužla
16/07/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Šurany
16/07/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Salka
16/07/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Rastislavice
27/06/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - k.ú. Rastislavice
25/05/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania - §15
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - k.ú. Šurany
25/05/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania - §15
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - k.ú. Bánov
07/05/07 §15 - Rozhodnutie §15 - Tvrdošovce
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa §15 zákona o pozemkových úpravách v k.ú. Tvrdošovce
02/03/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Rastislavice
12/02/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Šurany
12/02/07 §15 - Nariadenie urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov
k.ú. Bánov
Ubytovanie v Nitre