Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Oznamy / Reštitúcie - urbáre

06/02/07 - Reštitúcie - fyzické osoby v rámci spoločenstiev - stav k 17.4.2008
OkresKat.územieČíslo spisu - 2004Číslo spisu - 2008Stav konania
Nové ZámkyAndovce69475prebiehajúce
"Bardoňovo--ukončené 1.6.2007
"Belek1211-ukončené 15.2.2007
"Bíňa-285prerušené do zápisu GP
"Bruty1273209prebiehajúce
"Dedinka1538-ukončené 19.9.2006
"Dvory nad Žitavou1264206prebiehajúce
"Kamenica nad Hronom1172168prerušené do 31.12.2008
"Kamenný Most1376229prerušené do 31.12.2008
"Kmeťovo59664prebiehajúce
"Kostolný Sek63768prebiehajúce
"Ľubá89096prerušené do 1.7.2008
"Mojzesovo805-ukončené 2.10.2006
"Mužla-286prebiehajúce
"Nitriansky Hrádok60466ukončené 11.4.2008
"Obid905-ukončené 13.11.2006
"Palárikovo1298-ukončené 11.1.2007
"Strekov1055132prerušené do 31.12.2008
"Svätuša38044prebiehajúce
"Šarkan--ukončené 15.10.2007
"Šurany1327221prebiehajúce
"Štúrovo1070-ukončené 4.5.2007
"Tvrdošovce988-ukončené 20.8.2007
"Veľká Maňa52159prebiehajúce
"Zemné648-ukončené 26.11.2007
ŠaľaHorná Kráľová-284prebiehajúce
"Kráľová nad Váhom945-ukončené 19.5.2006
"Močenok1219189prebiehajúce
"Neded-283prebiehajúce
"Selice788-ukončené 6.8.2007
"Šaľa51158ukončené 14.4.2008
"Šók787-ukončené 17.5.2007
"Trnovec nad Váhom957-ukončené 9.10.2006
"Vlčany86090prebiehajúce
Ubytovanie v Nitre