Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Oznamy / Reštitúcie - fyzické osoby

06/02/07 - Reštitúcie - fyzické osoby - stav k 1.1.2008
Podľa zákonaOkresTypPočet uplatnených nárokov Počet ukončených nárokovPočet neukončených nárokov
229/1991Nové ZámkyIndividuálne nároky FO92389231
""FO v rámci spoločenstiev37316
"ŠaľaIndividuálne nároky FO2942913
""FO v rámci spoločenstiev880
503/2003Nové Zámky+ŠaľaIndividuálne nároky FO734532202
""FO v rámci spoločenstiev694920
08/04/09 Rešt - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Beáty Horkovej, rod. Šumnej - v súčasnosti s neznámym pobytom
08/04/09 Rešt - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Mariána Šumného - v súčasnosti s neznámym pobytom
19/02/09 Rešt - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Dáše Jandúchovej - v súčasnosti s neznámym pobytom
11/07/08 Rešt - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Ing. Branislava Mosnáka - v súčasnosti s neznámym pobytom
23/07/07 Rešt - Rozhodnutie o zastavení konania
Rozhodnutie o zastavení konania
29/06/07 Rešt - Rozhodnutie o zastavení konania
Rozhodnutie o zastavení konania
13/06/07 Rešt - Rozhodnutie o zastavení konania
Rozhodnutie o zastavení konania
04/05/07 Rešt - Rozhodnutie o zastavení konania
Rozhodnutie o zastavení konania
04/05/07 Rešt - Rozhodnutie o prerušení konania
Výzva na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutie o prerušení konania
04/05/07 Rešt - Rozhodnutie o prerušení konania
Výzva na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutie o prerušení konania
18/04/07 Rešt - Rozhodnutie o prerušení konania
Výzva na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutie o prerušení konania
22/03/07 Rešt - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Josefa Šefla - v súčasnosti s neznámym pobytom
22/03/07 Rešt - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Júlie Bobkovej - v súčasnosti s neznámym pobytom
12/03/07 Rešt - Rozhodnutie o prerušení konania
Výzva na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutie o prerušení konania
Ubytovanie v Nitre