Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Považská Bystrica
  • Púchov
  • Ilava

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Trenčín

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
28/12/10 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Jasenica


obec: Jasenica
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 10.04.2009
Zhotoviteľ PPÚ: GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, Bratislava

17/02/10 | zvesené dňa: 30/03/10 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPPÚ Dubnica nad Váhom

jednoduchý projekt pozemkových úprav Priemyselný park Dubnica nad Váhom

Obec: Dubnica nad Váhom

Okres: Ilava

začiatok: 9.2.2010

zhotoviteľ: Geometra, s.r.o., Trenčín
 

01/06/09 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Kardošova Vieska


obec: Domaniža
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 18.02.2009
Zhotoviteľ PPÚ: GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, Bratislava

Ubytovanie v Nitre